Birey olarak, uyandığımız andan uyuduğumuz ana kadar sürekli etrafımızdakilerle iletişim içindeyizdir.

Etkili iletişim becerileri geliştirmemiz ailemiz, dostlarımız, iş arkadaşlarımız ve
dünya ile etkileşimimizi güçlendirmemiz için önemlidir.

İletişim becerilerimizi artırmak ayrıca daha etkili liderler olmamızı da sağlar.

Bir topluluk veya örgütün üyeleri olarak ise, iletişim planı tasarlamak, farkındalık artırmak, toplumu harekete geçirmek ve değişim yaratmak için gerekli olan işbirliklerini kurma açısından önem taşır.

Bir iletişim planı amaçlarımızı netleştirmemiz, bu amaçlara erişmek
için stratejiler belirlememiz ve ortak bir vizyon çevresinde farklı grupları bir araya getirecek yöntemler geliştirmemize yarar.

Etkili iletişim hem bireyler hem de örgütler için durumun analiz edilmesi ve problemin tanımlanması ile başlar. Her gün yaşamımızı etkileyen adaletsizlik ve eşitsizlikleri görür ve deneyimleriz. Pozitif yönde bir değişimin ilk adımı da değiştirmeyi istediğimiz problemi tanımlamaktır.